Velkommen til  RAMFJORD FYSIOTERAPI sin side.

Her vil du finne informasjon om fysioterapi generelt, og spesielt hva Ramfjord Fysioterapi  har kompetanse på.

Tilbyr nå trykkbølgebehandling med EMS Swiss Dolorclast; se http://www.ergomove.no

Her vil også ligge informasjon om  andre fysioterapeuter i Tromsø, og deres kompetanse/interesser. Se under Fysioterapeuter i Tromsø. Vil spesielt nevne faglig samarbeid med Bjørn H. Engseth, også spesialist i Klinisk Ortopedisk Medisin, Fiskergata 2, Tromsø (ovenfor Nerstranda senter). Har og godt samarbeid med fysioterapeut og spesialist i Klinisk Ortopedisk Medisin og Akupunktur Kurt Mikalsen på Hansnes.

Denne siden vil i utgangspunktet bli oppdatert etter behov, på forespørsel, eller ca. en gang pr måned. Har normalt ventetid under 2-3 uker.

Ramfjord Fysioterapi ligger ca 2 mil før du kommer til Tromsø, langs innfartsveien. Lett adkomst og parkering (gratis). Tirsdager og Torsdager er i utgangspunktet satt av til arbeid i henholdsvis Lakselvbukt og Sjursnes, men dette styres av behovet for fysioterapitjenester her. Ramfjord Fysioterapi har en 100% driftsavtale (privatpraktiserende), og drives for tiden av fysioterapeut Vegar Skogland, utdannet i Tromsø 1993. Det ytes også fysioterapitjenester til prioriterte grupper, samt befolkningen i Lakselvbukt og Sjursnes (se bilder under).

     

*   Mer om fysioterapi

*   Gjeldende prosjekter

 

 

Mer om fysioterapi 

Teksten er sakset (og litt endret) fra www.Helsehuset.no og den beskriver bra hva fysioterapi er.

 

Fysioterapeuten behandler hele mennesket
Fysioterapi er mer enn behandling av vonde rygger og nakker. Er du funksjonshemmet eller har en kronisk sykdom som f.eks. revmatisme? Har du ofte vondt i hodet, stive og ømme muskler eller føler deg stresset? Sliter du med kneskade etter den siste treningsøkt? Alt dette kan fysioterapeuten hjelpe deg med. Barn kan oppmuntres til større selvtillit gjennom fysioterapi.Det er en klar sammenheng mellom fysisk og mental helse. Fysioterapeuten kan vurdere sammenhengen mellom plager og smerter, funksjon og levevaner og hvordan psykiske og sosiale forhold påvirker din livssituasjon.

Fysioterapi er mange behandlingsformer og metoder
Fysioterapeuten velger behandlingsform og metode etter en grundig undersøkelse og etter dine behov: øvelse og trening, massasje, kulde- og varmebehandling, elektroterapi.Fysioterapi kan også tilby spesialisttjenester. Visste du at spesialister i manuell terapi eller ortopedisk medisin kan tilby en kombinasjon av behandlingsformer du får hos kiropraktor og fysioterapeut? Visste du at spesialister i psykomotorisk fysioterapi bl.a. kan hjelpe deg til større psykisk avspenning?

Fysioterapeuten er godt kvalifisert
og har kunnskaper om kroppens oppbygging og funksjon og om samspillet individ, miljø, og sykdom. Som spesialist på muskel-skjelettapparatet kan fysioterapeuten bidra til å gi trivsel og velvære til en kropp i ubalanse og formidle hvordan du selv kan kan ta ansvar for egen helse. Fysioterapeuten har høgskoleutdanning og offentlig godkjenning som sikrer forsvarlig utøvelse av faget. Fysioterapeuter kan spesialisere seg gjennom ytterligere utdanning i f.eks. psykomotorisk fysioterapi, manuell terapi, barnefysioterapi, geriatrisk fysioterapi, Ortopedisk medisin (Cyriax), Lunge/intensiv fysioterapi, idrettsfysioterapi m.m. Fysioterapeuter driver selv forskning på universitetsnivå for å videreutvikle faget, og samarbeider her både tverrfaglig og internasjonalt.

Fysioterapeuten møter du mange steder
Sykehus, psykiatriske institusjoner, helsestasjoner og skoler, rehabiliteringssentre, fysikalske institutter, bedrifter, idrettslag og foreninger, og i ditt eget hjem. Loven om helsetjenesten gir deg en lovfestet rett til fysioterapi. Norske Fysioterapeuters Forbund  (som jobber mest for offentlig ansatte) og Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund , som alle privatpraktiserende burde støtte, er de to landsomfattende organisasjonene som arbeider for å utforme fysioterapi i tråd med helsepolitiske målsetninger, å ivareta høy faglig standard gjennom etter- og videreutdanning og forskning, og ivareta medlemmenes økonomiske og arbeidsmessige interesser. De som har refusjonsrett skal i all hovedsak følge takstplakaten, som er retningsgivende for pris (såkalt egenandel, og er noe stort tull som koster millioner å administrere av trygdeetaten). Prisen hos fysioterapeuter burde være tids- og utstyrsbasert, samt påslag for videreutdanning. 

Gjeldende prosjekter

*   Videreutdanning i Ortopedisk Medisin, hvor jeg innehar spesialist-tittel.

*   Balløvelser, utforming av individuelle øvelser og treningskonsepter med terapiball. Tar sikte på å systematisere og publisere (her på webben) det som er hensiktsmessig av balløvelser.

*   Utvikling av hjemmesiden. Ambisjoner om å gjøre dette til en av de bedre sidene hva angår fysioterapi og relatert virksomhet i Nord-Norge. Prøver å lære web-design, men jobb og familie og venner og hobby tar sin tid, så det er et langsiktig prosjekt. Hjelp i så måte er svært velkommen, gjerne som medansvarlig wed-redaktør,eller bare tips til forbedringer,stoff. Fysioterapi utd. i Tromsø 1989-93.

 

 

Sist endret: 11.02.2014