Privatpraktiserende Fysioterapeuter:

v      Fysioterapeuter som har avtale om kommunal avtalepraksis (driftsavtale) med Tromsø kommune:

Ø       Brygga fysioterapi tlf.: 77 68 88 60  Stortorget 2  9008 Tromsø  Har fysioterapeuter med videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi.

Ø       Centrumklinikken  tlf.: 77 68 08 00  Sjøgt. 31/33  9008 Tromsø  Tradisjonell fysioterapi, manuell Terapi, akupunktur,

Ø       Eir fysioterapi  tlf.: 77 68 14 92  Fr. Langesgt. 13  9008 Tromsø  Tradisjonell fysioterapi

Ø       Institutt for manuell terapi  tlf.: 77 68 88 77  Storgt. 142/144  9008 Tromsø  Tradisjonell fysioterapi, Manuell Terapi, akupunktur, kompetanse på bekkenløsningsplager, stor treningssal,

Ø       Ramfjord fysioterapi  tlf.: 77 69 23 12/99437035  9027 Ramfjordbotn

Ø      Rehabiliteringssentret Nord-Norges Kurbad  tlf.: 77 61 33 00  Charlottenlund  Postboks 715 9257 Tromsø

Ø      Stortorget Fysioterapi og Manuell terapi  tlf.: 77 68 63 90  Stortorget 4  9008 Tromsø

Ø      Sjølund Institutt, h.mjoen@frisurf.no

v     Fysioterapeuter som ikke har avtale om kommunal avtalepraksis (driftsavtale) med Tromsø kommune, og dermed heller ikke refusjonsrett (dessverre, ønsker hele ordningen bort).

Ø      Fysiokompetanse

Ø      Resonansklinikken

          Kommunale fysio- og ergoterapeuter: Anbefales å ringe seminaret for oppdatert informasjon tlf. 77757900

Ø       Det finnes 26 stillinger for kommunefysioterapeuter og 8 stillinger for ergoterapeuter i kommunen. For å få behandling hos fysioterapeut kreves det rekvisisjon fra lege. Behov for disse tjenestene meldes til fysioterapi-/ergoterapikontoret i det enkelte området eller direkte til Seminaret,og det må fylles ut en egensøknad som kan bestilles fra seminaret eller hentes hos nærmeste helsestasjon/fysioterapeut/hjemmetjeneste.

Ø       Kvaløysletta fysioterapi og ergoterapi
Blåmannsvn. 10 tlf 776 04 870 / fax 776 04 871  9100 Kvaløysletta

Ø       Langnes fysioterapi og ergoterapi  Heilovn. 6 tlf 776 53 160 / fax 776 76 838   9015 Tromsø

Ø       Sentrum fysioterapi og ergoterapi  Seminarbakken 1 tlf 777 57 900 / fax 777 57 901   9008 Tromsø

Ø       Døgnrehabiliteringa  Seminarbakken 1 tlf 777 57 939 / fax 777 57 971   9008 Tromsø

Ø       Ramfjord fysioterapi  tlf.: 77 69 23 12/99437035  ramfjord@fysioterapi.biz  9027 Ramfjordbotn

        Behov for hjelpemiddelformidling kan meldes til de samme adressene.

            Øvrige henvendelser: enhetsleder Katrin Reil Conradi Tlf. 777 57 903