Stortorget Fysioterapi og Manuell terapi tlf.: 77686390/55840  Stortorget 4  9008 Tromsø

Stortorget Manuell Terapi og Fysioterapi ligger her, se pil.

Ved Stortorget Fysioterapi og Manuell Terapi jobber det for tiden 9 fysioterapeuter, der 4 har spesialistutdannelse i manuell terapi. De har lang samlet erfaring. og tradisjon for fokus på trening ("trening med mening"). De innehar kompetanse innen manuell terapi, akupunktur, idrettsfysioterapi , og er kontaktleddet til Idrettsklinikken a/s, der det samarbeides med ortopeder om undersøkelse og behandling av skader.

Av spesialutstyr er det spesielt deres lydkanon (trykkbølgebehandling/ Sjokkbølgebehandling (ESWT)) som må nevnes. Med den kan der ifølge Torfinn Ingebrigtsen oppnås rask og effektiv behandling av senefestebetennelser , senebetennelser og liknende, spesielt hvis der er kalkavleiring tilstede. Treningsalen er åpen utover ettermiddagen samt lørdag, og du kan få veiledning av fysioterapistudenter.