Når kroppen trenger service

Når kroppen trenger service

Fysioterapeuten behandler hele mennesket
Fysioterapi er mer enn behandling av vonde rygger og nakker. Er du funksjonshemmet eller har en kronisk sykdom som f.eks. revmatisme? Har du ofte vondt i hodet, stive og ømme muskler eller føler deg stresset? Sliter du med kneskade etter den siste treningsøkt? Alt dette kan fysioterapeuten hjelpe deg med. Barn kan oppmuntres til større selvtillit gjennom fysioterapi.Det er en klar sammenheng mellom fysisk og mental helse. Fysioterapeuten kan vurdere sammenhengen mellom plager og smerter, funksjon og levevaner og hvordan psykiske og sosiale forhold påvirker din livssituasjon.

Fysioterapi er mange behandlingsformer og metoder
Fysioterapeuten velger behandlingsform og metode etter en grundig undersøkelse og etter dine behov: øvelse og trening, massasje, kulde- og varmebehandling, elektroterapi.Fysioterapi kan også tilby spesialisttjenester. Visste du at spesialister i manuell terapi eller ortopedisk medisin kan tilby en kombinasjon av behandlingsformer du får hos kiropraktor og fysioterapeut? Visste du at spesialister i psykomotorisk fysioterapi bl.a. kan hjelpe deg til større psykisk avspenning?

Fysioterapeuten er godt kvalifisert
og har kunnskaper om kroppens oppbygging og funksjon og om samspillet individ, miljø, og sykdom. Som spesialist på muskel-skjelettapparatet kan fysioterapeuten bidra til å gi trivsel og velvære til en kropp i ubalanse og formidle hvordan du selv kan kan ta ansvar for egen helse. Fysioterapeuten har høgskoleutdanning og offentlig godkjenning som sikrer forsvarlig utøvelse av faget. Fysioterapeuter kan spesialisere seg gjennom ytterligere utdanning i f.eks. psykomotorisk fysioterapi, manuell terapi, barnefysioterapi, geriatrisk fysioterapi, Ortopedisk medisin (Cyriax), Lunge/intensiv fysioterapi, idrettsfysioterapi m.m. Fysioterapeuter driver selv forskning på universitetsnivå for å videreutvikle faget, og samarbeider her både tverrfaglig og internasjonalt.

Fysioterapeuten møter du mange steder
Sykehus, psykiatriske institusjoner, helsestasjoner og skoler, rehabiliteringssentre, fysikalske institutter, bedrifter, idrettslag og foreninger, og i ditt eget hjem. Loven om helsetjenesten gir deg en lovfestet rett til fysioterapi. Norske Fysioterapeuters Forbund  (som jobber mest for offentlig ansatte) og Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund , som alle privatpraktiserende burde støtte, er de to landsomfattende organisasjonene som arbeider for å utforme fysioterapi i tråd med helsepolitiske målsetninger, å ivareta høy faglig standard gjennom etter- og videreutdanning og forskning, og ivareta medlemmenes økonomiske og arbeidsmessige interesser. De fysioterapeuter som har refusjonsrett skal i all hovedsak følge takstplakaten, som er retningsgivende for pris (såkalt egenandel). Prisen hos fysioterapeuter burde være tids- og utstyrsbasert, samt påslag for videreutdanning.