Fanget opp av
Forfatter: Vegar Skogland

Velkommen

Velkommen

SOMMER 2021; Feriestengt til 13. august. Ring for time fom 12. august, evt. meld på tlf 99437035, evt. e-post; ramfjord@fysioterapi.biz Velkommen til  RAMFJORD FYSIOTERAPI, som ligger på fastlandet, ca. 25 km fra Tromsø sentrum, tlf. 99437035, Fagernesveien 28, ramfjord@fysioterapi.biz. Her vil du finne informasjon om fysioterapi generelt, og spesielt hva Ramfjord Fysioterapi  har kompetanse på. Daglig leder er spesialist i muskel-skjelettmedisin (tidl. klinisk ortopedisk fysioterapi) (Cyriax, OMI). Tilbyr og trykkbølgebehandling med EMS Swiss Dolorclast, slyngetrening (Redcord), trening og rehabilitering generelt. Vil spesielt…

Les mer Les mer